PYTANIA I ODPOWIEDZI

Podróżuję po Europie – czy karta EKUZ wystarczy?
Karta EKUZ zapewnia ograniczony zakres ochrony – pozwala korzystać z opieki zdrowotnej w krajach UE na takich samych zasadach, na jakich świadczenia udzielane są ich obywatelom. Tymczasem ubezpieczenia podróżne pokrywają koszty leczenia oraz transportu, a w zależności od wybranej oferty może obejmować także NNW, OC, Assistance czy ubezpieczenie bagażu.
Jaką kwotę ubezpieczenia podróżnego wybrać?
Kwotę ubezpieczenia na podróż warto uzależnić od odwiedzanego kraju oraz charakteru wyjazdu. Wyższa suma polisy – min. 500 tys. zł – polecana jest turystom odwiedzającym np. Amerykę Północną, Australię czy Japonię. Osobom podróżującym po Europie odpowiednią ochronę zapewni kwota 200 tys. zł. Pamiętaj, że warto zwiększyć sumę ubezpieczenia, gdy planujesz wyczynowo uprawiać sport.
Klauzula alkoholowa – co to takiego?
Klauzula alkoholowa zapewnia bezpieczeństwo w sytuacji, gdy ubezpieczony potrzebuje w czasie wyjazdu pomocy lekarskiej, a znajduje się pod wpływem alkoholu. Jest to rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego, pokrywające wyłącznie koszty leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków – nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
Czy powinienem kupić ubezpieczenie na podróż, gdy jadę z biurem podróży?
Dodatkowe ubezpieczenie podróży warto wykupić nawet wtedy, gdy wyjazd organizuje biuro podróży. Można wtedy ubezpieczyć się na wyższą kwotę, dopasować ofertę do własnych wymagań, a także uniknąć udziału własnego, który często wpisany jest w ubezpieczenie z biura podróży.
Ile kosztuje akcja ratunkowa wymagająca udziału helikoptera?
Wykorzystanie helikoptera podczas akcji ratowniczej najczęściej okazuje się niezbędne w górach. W krajach europejskich kosztami takich działań obciążany jest poszkodowany – mogą one wynieść od 15 do nawet 40 tys. zł. Dlatego przed wyjazdem na narty warto wykupić polisę turystyczną obejmującą koszty ratownictwa.
Czy ubezpieczenia turystyczne chronią od następstw nieszczęśliwych wypadków?
Ubezpieczenia turystyczne online zwykle obejmują także NNW. W zależności od polisy mogą opiewać na różne kwoty. Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę nie tylko samemu ubezpieczonemu, ale także jego rodzinie – odszkodowanie przysługuje w tym wypadku zarówno w razie doznania uszczerbku na zdrowiu, jak i śmierci.
Czy ubezpieczenia podróżne obowiązują w każdym kraju?
W większości przypadków ubezpieczenia turystyczne zapewniają ochronę na całym świecie. Może się jednak zdarzyć, że w niektórych przypadkach będzie ona ograniczona – dotyczy to przede wszystkim regionów, w których występują konflikty zbrojne lub prowadzone są działanie wojenne. Informacje o tym, czy polisa obowiązuje w danym kraju, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Jak postąpić, gdy potrzebują pomocy?
Jeśli podczas podróży wystąpiła sytuacja zagrażająca życiu, w pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie ratunkowe. W innym przypadku najpierw skontaktuj się z Centrum Alarmowym firmy ubezpieczeniowej, w której wykupiłeś polisę turystyczną, i zgłoś zajście zdarzenia objętego ochroną. Otrzymasz tutaj wskazówki, jak postępować za granicą, a także dowiesz się, gdzie znajduje się najbliższa placówka medyczna.
Czy są kraje, w których nie działa ubezpieczenie podróżne?
W większości przypadków ubezpieczenie podróżne działa na terenie całego świata. Wybrane oferty mogą zawierać wyższą składkę przy wyjazdach do takich krajów jak USA, Kanada, Japonia, Australia, Chiny lub innych. Właściwy wybór kierunku wyjazdu w procesie zakupu ubezpieczenia w mPay powoduje, że przestawiona oferta będzie obejmowała odpowiedni zakres ochrony.
Wybrane towarzystwa ubezpieczeń mogą ograniczać ochronę ubezpieczeniową w krajach, w których toczą się działania wojenne lub występują konflikty zbrojne. Podstawą od uznania, czy wyjazd do danego kraju jest włączony do zakresu ochrony lub nie zawsze stanowią zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Bardzo często towarzystwa ubezpieczeń odnoszą się do rekomendacji Ministra Spraw Zagranicznych, które publikowane są na stronie www.msz.gov.pl w sekcji ostrzeżenia dla podróżujących. Jeżeli dany kraj posiada status „Nie podróżuj” zalecamy zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
Co zrobić gdy potrzebuję pomocy za granicą?
W pierwszej kolejności należy skontaktować się z Centrum Pomocy towarzystwa ubezpieczeń, którego polisę posiadasz. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ubezpieczony jest w stanie zagrożenia życia, wtedy zawsze należy w pierwszej kolejności wezwać pogotowie ratunkowe.
W Centrum Pomocy można uzyskać profesjonalną pomoc oraz informacje dotyczące postępowania za granicą. Centrum Pomocy dysponuje również wieloma adresami placówek medycznych na całym świecie i będzie w stanie doradzić, gdzie należy się udać w celu uzyskania pomocy medycznej.
Numer telefonu do Centrum Pomocy znajdziesz na polisie oraz w wiadomości SMS, którą wysyłamy po zakupie ubezpieczenia.
Jaką wysokość kosztów leczenia wybrać?
Jeżeli wybierasz się w podróż po Europie to bezpieczną sumą ubezpieczenia jest niż mniej niż 200 000 zł. Jeżeli natomiast wybierasz się poza Europę, a w szczególności do USA, Azji, Kanady, Japonii lub Australii to rekomendowaną sumą ubezpieczenia jest nie mniej niż 500 000 zł. Przykładowy koszt zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego w USA i transportu do Polski to 220 000 zł.
Co to jest EKUZ i czy zastąpi on ubezpieczenie?
EKUZ to tzw. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kartę EKUZ możesz wyrobić w oddziałach wojewódzkich NFZ. EKUZ pozwala na skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych na ternie krajów EU/EFTA na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. W praktyce, jeżeli dane świadczenie jest odpłatne dla obywatela tego kraju lub wymaga dopłaty ze strony pacjenta, NFZ nie zwróci tych kosztów, nawet jeżeli w Polsce to świadczenie jest w 100% nieodpłatne. Świadczenia z karty EKUZ dostępne są wyłączenie w placówkach publicznej opieki zdrowotnej.
Wiele świadczeń, które są standardową częścią ubezpieczenia podróżnego jest wyłączona ze świadczeń w ramach EKUZ. Karta EKUZ nie obejmuje takich świadczeń jak koszty transportu chorego, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie zakupu leków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wiele innych.
Z uwagi na ograniczony zakres świadczeń w ramach karty EKUZ również NFZ rekomenduje zakup ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne.
Co się stanie, gdy dojdzie do wypadku za granicą i koszty ubezpieczenia są zbyt niskie na pokrycie leczenia?
W takim przypadku Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenie do sumy ubezpieczenia zgodnej z zawartą polisą. Pozostałe koszty trzeba będzie niestety opłacić samodzielnie. Zalecamy więc przed wyjazdem rozważyć potencjalne ryzyko podróży i dobrać jak najlepszą polisę, na którą nas stać. W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami.
Na co zwrócić uwagę kupując ubezpieczenie na wyjazd za granicę?
Przy zakupie ubezpieczenia turystycznego na wyjazd za granicę przede wszystkim należy wybrać właściwą sumę ubezpieczenia. Warto pamiętać również o wyborze sportów w przypadku planów spędzania czasu aktywnie. Jeżeli chorujesz na choroby przewlekłe należy pamiętać o wyborze tej opcji przy zakupie ubezpieczenia.
Czy jeżeli zachorowałem na COVID-19 i chcę szybciej wrócić do Polski, żeby leczyć się w kraju, to czy Ubezpieczyciel pokryje koszty transportu do Polski?
Wszystko zależy od aktualnych możliwości udzielenia pomocy w danym kraju oraz zaleceń lekarza prowadzącego. W niektórych przypadkach będzie możliwość szybszego powrotu do kraju i wtedy Ubezpieczyciel pokryje koszty tego transportu.
Czy jeżeli będąc za granicą będę musiał przerwać pobyt z uwagi na ogłoszenie kwarantanny w Polsce dla osób powracających, czy mogę wcześniej wrócić do Polski i za koszty powrotu zapłacić ubezpieczyciel?
Niestety nie ponieważ zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia koszty transportu są pokrywane wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
Jestem poza granicami kraju, czy mogę wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Oczywiście, że tak należy jednak podczas uzupełniania formularza uwzględnić tą informację przy odpowiedzi na pytanie: „Czy wszystkie osoby podróżujące przebywają w Polsce?”. Dodatkowo zakupienie ubezpieczenia za granicą może wiązać się również z karencją wynikającą z OWU dlatego ilość ofert, które przedstawimy może być ograniczona ze względu na wybrany okres ochrony. Poniżej podano okresy karencji w przypadku zawarcia umowy poza Polską dla każdego z Towarzystw Ubezpieczeniowych:


AXA Assistance: do 4 godzin od zapłacenia składki, gdy rozpoczęcie przypada na ten sam dzień co zawarcie umowy

AXA: do 3 dni od zapłacenia składki

Europa: do 2 dni, licząc od dnia następnego po zapłacenia składki

Generali: do 4 godzin od zapłacenia składki

Signal Iduna: do 3 dni, licząc od dnia następnego po zapłacenia składki

WIĘCEJ PYTAŃ?

Skorzystaj z poniższego formularza lub zadzwoń!

Infolinia: 22 320 08 80

  Nie masz jeszcze aplikacji mPay?

  możesz ją pobrać tutaj: app.mpay.pl

  App Store
  Google Play
  Huawei App Gallery

  mPay

  mPay Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa
  KRS: 0000172708, NIP: 5213258216
  Kapitał zakładowy i wpłacony: 10 109 967,60 PLN

  Obsługa Klienta

  Pytania i Odpowiedzi

  tel. +48 22 320 08 80
  pn. – pt.: w godz.: 7:30 – 19:00

  Spółka mPay S.A. to od 2003 r. wiodący polski dostawca rozwiązań z obszaru płatności mobilnych.
  Od 13 września 2016 r. mPay S.A. ma możliwość świadczenia usług o charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej (IP39/2016).

  mPay ©2022 Wszelkie prawa zastrzeżone