PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak otrzymać ofertę ubezpieczenia?
Ofertę ubezpieczenia komunikacyjnego można otrzymać na dwa sposoby: a) Klikając przycisk Oblicz składkę na stronie ubezpieczenia.mpay.pl b) W aplikacji mPay - skanując kod z dowodu rejestracyjnego pojazdu lub uzupełniając dane w formularzu Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej aplikacji mPay płatności mobilne na swoim telefonie możesz pobrać ją ze sklepów Google Play, App Store i App Gallery.
2. Jakie są wymagane dane, aby otrzymać ofertę?
Oprócz informacji o pojeździe takich jak: nr rejestracyjny, marka i model samochodu, rok produkcji, rodzaj paliwa, pojemność silnika i wersja samochodu, wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz nr PESEL. Dane te są niezbędne do wyliczenia poprawnej składki ubezpieczenia. Jest to związane z weryfikacją szkodowości w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku podania błędnych danych kwota ubezpieczenia może zostać zawyżona. Aby nie tracić czasu na wpisywanie danych w formularzu można skorzystać z funkcji „Skanuj kod z dowodu rejestracyjnego”. Funkcja skanowania dostępna jest w aplikacji lub na stronie ubezpieczenia.mpay.pl otwartej w przeglądarce telefonu.
3. Czy zakup polisy przez aplikację mPay jest bezpieczny?
Tak, najwyższe standardy bezpieczeństwa aplikacji gwarantują, że nie musisz się martwić o bezpieczeństwo formalności Twoich danych.
4. Jak długo będę czekać na oferty?
Czas przeliczenia ofert zależny jest od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i może potrwać od 20 do 30 sekund.
5. Czy przedstawione oferty są wiarygodne?
Tak, przedstawione oferty są wiarygodne. Zawierają nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego, zakres ubezpieczenia oraz cenę polisy aktualną na dzień dokonania kalkulacji. Prezentowane ceny są ostateczne i do nich nie będą doliczane żadne dodatkowe opłaty.
6. Dlaczego warto nabyć polisę poprzez aplikację mPay płatności mobilne?
Zapewniamy szybki, bezpieczny i jednoczesny dostęp do polis wiodących Towarzystw Ubezpieczeniowych. Wszystko odbywa się w smartfonie, bez wychodzenia z domu w zaledwie kilkanaście sekund. Pełne wsparcie w procesie wyboru i zakupu polisy zapewni Ci nasz konsultant.
7. W jakich godzinach pracuje Obsługa Klienta?
Obsługa Klienta czynna jest: pn. - pt. w godz.: 9:00 – 17:00 nr tel. 22 320 08 80
8. W jaki sposób otrzymam polisę?
Wniosek składasz w aplikacji mPay. Uruchom aplikację, wybierz kategorię Moje Finanse, a następnie Ubezpieczenia. Polisa zostanie przesłana na wskazany przez Ciebie w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej aplikacji mPay płatności mobilne na swoim telefonie możesz pobrać ją ze sklepów Google Play, App Store i App Gallery. Masz pytania? Prosimy o kontakt z Obsługą Klienta: pn. - pt. w godz.: 9:00 – 17:00 nr tel. 22 320 08 80
9. Z jakimi firmami współpracujecie?
Współpracujemy z renomowanymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi: UNIQA, BENEFIA, GENERALI, LINK4, MTU, PROAMA, TUZ, WIENER.
10. W jaki sposób zgłosić szkodę?
Aby zgłosić szkodę należy skontaktować się bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową, z którą zawarta została umowa.
11. Czy mogę dokupić do swojego ubezpieczenia NNW lub Assistance?
Przy użyciu aplikacji mPay nie można dokupić ubezpieczenia NNW i Assistance do posiadanej już polisy.
12. Czy mogę kupić ubezpieczenie na samochód w leasingu?
Niestety nie posiadamy w ofercie ubezpieczeń na samochód w leasingu.
13. Czy mogę kupić ubezpieczenie na samochód zarejestrowany na Spółkę?
Niestety nie posiadamy w ofercie ubezpieczeń na samochód zarejestrowanych na Spółkę.
14. Jestem obcokrajowcem czy mogę wypełnić formularz ubezpieczenia w aplikacji mPay w celu otrzymania oferty?
Tak, jedynym wymogiem jest posiadanie nr PESEL oraz adresu zamieszkania na terenie Polski.
15. W Jaki sposób obliczana jest składaka za ubezpieczenie OC/AC?
Składka obliczana jest przede wszystkim na podstawie historii szkodowej właściciela pojazdu. Na wysokość składki ubezpieczenia ma także wpływ marka i model pojazdu, miejsce zamieszkania oraz sposób użytkowania pojazdu.
16. Czy można opłacić polisę lub pierwszą ratę później niż data wskazana na polisie?
Niestety nie. Ubezpieczenie rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy i opłacenia składki bądź pierwszej raty. Brak terminowej wpłaty może skutkować brakiem aktywnej ochrony.
17. Czy mogę opłacić składkę za umowę ubezpieczenia OC w ratach?
Istnieje taka możliwość, jednak jest to zależne od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Niektóre oferują formę płatności na jedną, dwie lub cztery raty.
18. Od czego chroni ubezpieczenie OC?
Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów chroni przed roszczeniami ze strony poszkodowanych każdego kierowcę, który kieruje danym pojazdem podczas trwania polisy.
19. Jaki jest zakres ubezpieczenia OC?
Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
20. Co to jest suma gwarancyjna?
Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia OC, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.
21. Na jaki okres zawierana jest umowa ubezpieczenia OC?
Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana w terminie nie późniejszym niż jeden dzień przed jej końcem, Towarzystwo Ubezpieczeniowe automatycznie przedłuży ją na okres kolejnych 12 miesięcy.
22. Czy na podstawie certyfikatu/polisy ubezpieczenia OC zakupionego w aplikacji mPay zostanę objęty ochroną podczas podróży zagranicznych?
Tak, zgodnie z zawartym ubezpieczeniem OC zostają Państwo objęci ochroną w krajach, w których obowiązuje Porozumienie Wielostronne. Należą do niego 32 państwa: Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy) oraz Andora, Serbia i Szwajcaria. Zgodnie z Porozumieniem, mając ważne polskie ubezpieczenie OC można poruszać się po drogach tych państw bez konieczności posiadania Zielonej Karty. Państwa, które zawarły Porozumienie Wielostronne należą też do Systemu Zielonej Karty. Są w nim także Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina. Wybierając się samochodem do tych właśnie krajów, oprócz ważnego ubezpieczenia OC, potrzebny będzie także Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, czyli tzw. Zielona Karta.
23. Czy mogę kupić ubezpieczenie krótkoterminowe dla mojego pojazdu?
Nie, obecnie w ofercie Towarzystw Ubezpieczeniowych nie można zakupić ubezpieczeń krótkoterminowych.
24. Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?
Tak, Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym, reguluje to Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Umowa ubezpieczenia OC powinno być zawarta najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
25. Jaka kara grozi za brak ubezpieczenia OC?
Najwyższa kara za brak polisy grozi właścicielom pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż przez 14 dni. Wysokość opłaty zależy także od rodzaju samochodu: 1. Samochody osobowe: dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. 2. Samochody ciężarowe i autobusy: trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. 3. Pozostałe pojazdy: 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość opłaty karnej dla właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej krócej niż przez 14 dni: 1. Do 3 dni bez Ubezpieczenia OC: 20% pełnej opłaty karnej. 2. Do 4 do 14 dni bez Ubezpieczenia OC: 50% pełnej opłaty karnej.
26. Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?
Wypowiedzenie umowy można dokonać na 3 sposoby: 1. Wysyłając listem poleconym wypełniony i podpisany formularz wypowiedzenia na adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarta została umowa. 2. Wysyłając drogą mailową wypełniony i podpisany formularz wypowiedzenia na adres e-mail Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarta została umowa. 3. Kontaktując się telefonicznie bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, z którym została zawarta umowa. Wypowiedzenie powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed zakończeniem dotychczasowego ubezpieczenia. Linki do stron Towarzystw Ubezpieczeniowych: UNIQA, BENEFIA, GENERALI, LINK4, MTU, PROAMA, TUZ, WIENER.
27. Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC przez nabywcę?
Wypowiedzenie umowy można dokonać na 3 sposoby: 1. Wysyłając listem poleconym wypełniony i podpisany formularz wypowiedzenia na adres TU, z którym zawarta została umowa. 2. Wysyłając drogą mailową i wypełniony i podpisany formularz wypowiedzenia na adres e-mail Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarta została umowa. 3. Kontaktując się telefonicznie bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, z którym została zawarta umowa.
28. Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC przez zbywcę?
W terminie 14 dni od momentu przeniesienia prawa własności zbywca ma obowiązek powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. Obie strony odpowiadają za opłatę składki do momentu powiadomienia Ubezpieczyciela. Aby powiadomić Ubezpieczyciela należy wysłać listem polecony lub drogą mailową wypełniony i podpisany formularz wypowiedzenia. Pamiętać należy również o wyrejestrowaniu pojazdu w dziale komunikacji.
29.Czy odnawiając umowę ubezpieczenia OC mogę wypowiedzieć dotychczasowe ubezpieczenie OC?
Tak. Odnawiając ubezpieczenie OC można wypowiedzieć dotychczasowe ubezpieczenie OC na kilka sposobów: 1. Wysyłając listem poleconym wypełniony i podpisany formularz wypowiedzenia na adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarta została umowa. 2. Wysyłając drogą mailową i wypełniony i podpisany formularz wypowiedzenia na adres e-mail Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarta została umowa. 3. Kontaktując się telefonicznie bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, z którym została zawarta umowa. Wypowiedzenie powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed zakończeniem dotychczasowego ubezpieczenia.

WIĘCEJ PYTAŃ?

Skorzystaj z poniższego formularza lub zadzwoń!

Infolinia: 22 320 08 80

  Nie masz jeszcze aplikacji mPay?

  możesz ją pobrać tutaj: app.mpay.pl

  App Store
  Google Play
  Huawei App Gallery

  mPay

  mPay Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa
  KRS: 0000172708, NIP: 5213258216
  Kapitał zakładowy i wpłacony: 10 109 967,60 PLN

  Obsługa Klienta

  Pytania i Odpowiedzi

  tel. +48 22 320 08 80
  pn. – pt.: w godz.: 7:30 – 19:00

  Spółka mPay S.A. to od 2003 r. wiodący polski dostawca rozwiązań z obszaru płatności mobilnych.
  Od 13 września 2016 r. mPay S.A. ma możliwość świadczenia usług o charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej (IP39/2016).

  mPay ©2022 Wszelkie prawa zastrzeżone